Đăng Ký Thành Viên

Đăng Ký Thành Viên

Date: - View: - By:

Ở giao diện website Tudy.vn bạn click vào biểu tượng tài khoản chọn Đăng ký, Đăng nhập

Sau khi vào trang Đăng ký, Đăng nhập bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân của mình  hoặc Đăng ký thủ công bằng email bằng cách click vào Đăng ký mới

Trong trang đăng ký thủ công bạn điền đầy đủ các thông tin cơ bản: Email (dùng để đăng nhập), Họ tên, mật khẩu, Số điện thoại. Sau đó nhấn đăng ký

Sau bạn nhấn đăng ký sẽ được chuyển đến trang thông báo đăng ký thành công.

Sau khi đăng ký thành công bạn cũng đã được tự động đăng nhập bằng tài khoản mình đăng ký. Và bắt đầu đặt hàng, kích thoạt khóa học, học online trên Tudy.vn

Tham khảo thêm các bài viết:

- Hướng dẫn đăng nhập
- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu
- Hướng dẫn mua khóa học
- Hướng dẫn kích hoạt khóa học
- Hướng dẫn thanh toán