Đăng Nhập Thành Viên

Đăng Nhập Thành Viên

Date: - View: - By:

Ở giao diện website Tudy.vn bạn click vào biểu tượng tài khoản chọn Đăng ký, Đăng nhập

Điền email và mật khẩu bạn đã đăng ký trước đó.

Nếu quên mật khẩu click chọn Quên mật khẩu (Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu), nếu chưa có tài khoản bạn chọn Đăng ký (Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản)

Bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Nếu chưa có tài khoản bạn nên đăng nhập bằng Facebook, Tudy sẽ tạo cho bạn tài khoản bằng tài khoản Facebook. Lần sau đăng nhập bạn cũng đăng nhập bằng Facebook sẽ vào cùng tài khoản trước đó đã đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện hộp thư Đăng nhập thành công

 

Tham khảo thêm các bài viết:

Hướng dẫn đăng ký
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu
Hướng dẫn mua khóa học
Hướng dẫn kích hoạt khóa học
Hướng dẫn thanh toán