Lấy Lại Mật Khẩu - Quên Mật Khẩu

Lấy Lại Mật Khẩu - Quên Mật Khẩu

Date: - View: - By:

Ở giao diện website Tudy.vn bạn click vào biểu tượng tài khoản chọn Đăng ký, Đăng nhập

Trong trang đăng nhập bạn chọn quên mật khẩu

Trong trang quên mật khẩu bạn nhập email đã đăng đăng ký trước đó và nhấn Submit

Sau khi Submit bạn kiểm tra hộp thư email của bạn sẽ nhận được 1 email Lấy Lại Mật khẩu
=> Nếu check hộp thư chính không thấy bạn nên check trong hộp thư SPAM - Do hệ thống gửi nhiều thư nên dễ vào SPAM

Sau đó click vào nút ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Trình duyệt sẽ mở lại website Tudy.vn và bạn sẽ được thay đổi mật khẩu mà không cần mật khẩu củ. Bạn nhập mật khẩu mới mình muốn đặt vào (nhớ lưu lại mật khẩu để tránh quên)

Sau khi đã đặt lại mật khẩu mới. Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập. Bạn đăng nhập bằng email và mật khẩu mới của mình.

 

Tham khảo thêm các bài viết:

Hướng dẫn đăng ký
Hướng dẫn đăng nhập
Hướng dẫn mua khóa học
Hướng dẫn kích hoạt khóa học
Hướng dẫn thanh toán